Skip to main content

Szkolenia i warsztaty

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich

Szkolenia i warsztaty


CERTYFIKAT ISO 
PN-EN ISO 9001:2015-10

Od 05.12.2023r. posiadamy certyfikat systemu zarządzania zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 na organizację i prowadzenie szkoleń oraz doradztwa  w zakresie:

 • prawa i administracji
 • biznesu
 • medycyny i zdrowia


SZKOLENIA i WARSZTATY

 • Program edukacji prawnej dla młodzieży - warsztaty i szkolenia,
 • Warsztaty dla uczniów: Cyberprzemoc! Mówimy NIE!,
 • Warsztaty z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży,
 • Warsztaty z pierwszej pomocy dla dorosłych,
 • Warsztaty i szkolenia dla samorządowców,
 • Szkolenia i warsztaty prawne i biznesowe dla firm i NGO
 • Warsztaty z arteterapii (malarstwo, rzeźba).

Szkolenia dla mediatorów dla OIRP

  Szkolenie bazowe dla mediatorów dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie - odbywają się zgodnie ze standardem szkolenia mediatorów - załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2023 Społecznej Rada do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiazywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 23.03.2023r. certyfikat umożliwiajacy wpis na listę stałych mediatorów sądowych.

  EDYCJA I 2023r. - szkolenie bazowe w dniach 11.10, 17.10 oraz 20-22.10.2023r. łącznie 40 h dla 15 osób,

  EDYCJA II 2024 - szkolenie bazowe 03.03.2024r. łącznie 40 h dla 15 osób,


  Warsztaty prawne dla uczniów

  • Title

   Warsztaty glina ARTETERAPIA


    Arteterapia warsztaty z rzeźby w glinie projekt ukraińsko-polski z:  psycholożką Anną Shymanską, Anastasią Shashkovą, Inną Berezą (Dusha moja-Ukraina). 


    Warsztaty pouring ARTETERAPIA

     Warsztaty z malarstawa metodą pouring z psycholożką Anną Shymanską i artystką Anastasią Shashkovą to kolejna odsłona ukraińsko-polskiego projektu. To połączenie sztuki i terapii,  sposób: na obniżenie stresu, poprawę nastroju, poznanie nowych form spędzenia czasu wolnego,  obcowanie z ciekawymi i barwnymi ludźmi, propagowanie idei integracji międzynarodowej i międzypokoleniowej. Dotychczas udział wzięło 60 osób.