Skip to main content

Pierwsza pomoc MCE

Międzypokoleniowe Centrum Edukacji – ratujemy, pomagamy, uczymy

Pierwsza pomoc MCE


Projekt pn: Międzypokoleniowe Centrum Edukacji – ratujemy, pomagamy, uczymy finansowanego w całości ze środków publicznych – dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu: „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W ramach projektu realizujemy warsztaty z pierwszej pomocy dla nauczycieli wieku 40+ z powiatu hrubieszowskiego. W pierwszej edycji w warsztatach udział weźmie 40 nauczycieli.

  1. Program czas trwania 4 godziny zegarowe:
  2. Prawne aspekty pomocy osobom poszkodowanym
  3. Prelekcja objawy zawału, udaru itp. oraz pomoc poszkodowanym
  4. Przerwa kawowa.
  5. Ćwiczenia z omówieniem,

Zajęcia przeprowadzą:

  • członkowie OSP w Brodzicy pod kierownictwem Instruktora Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, ratownika medycznego Pana Piotra Sendeckiego z użyciem specjalistycznego sprzętu dydaktycznego,
  • Radca prawny Małgorzata Dąbek