Skip to main content

Grupa Wsparcia. Seniorzy z SIW


Projekt pn: "Grupa Wsparcia. Seniorzy z SIW" to inicjatywa  dla osób w wieku 60 i więcej lat współtworzona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie i Grupę Wsparcia dla seniorów.

Podsumowanie projektu

Celem projektu była promocja wśród seniorów idei poradnictwa zarówno samopomocowego, jaki i międzypokoleniowego, z wykorzystaniem wiedzy, doświadczeń i potencjałów różnych generacji.

W ramach projektu:

  • zorganizowaliśmy dwa spotkania informacyjno-poradnicze dla 30 osób z prawnikiem i psychologiem o komunikacji, manipulacji, oszustwach i metodach radzenia sobie z nimi oraz istotnych dla seniorów prawach i rozwiązaniach prawnych,
  • przeprowadziliśmy warsztat z metodologii pracy prawniczej i komunikacji dla Grupy Wsparcie, który podniósł wiedzę i umiejętności seniorów,
  • udzieliliśmy wsparcia w uzyskaniu bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej,
  • przygotowaliśmy i rozpowszechniliśmy 4 informatory prawne: Decyzje majątkowe cz. 1, Decyzje majątkowe cz.2, Prawo mieszkaniowe, Sprawy sasiedzkie,
  • przygotowaliśmy 7 publikacji informacyjno-poradniczych (5 zaprezentowaliśmy w portalu informacyjnym "lubiehrubie.pl"),
  • przeprowadziliśmy 10 godzin mentoringu-konsultacji  z adwokatem i radcą prawnym dla seniorów-doradców. 

Liczba uczestników projektu 33.  

Projekt w ramach konkursu „Regranting dla Organizacji Poradniczych(umowa nr 66/2023 z Fundacją Klaster Innowacji Społecznych w Gliwicach) finansowany całości ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.